Motyw inności - Ogólnie o problemie

Inność to pojęcie bardzo szerokie, dotykające rozmaitych aspektów życia. Może ono dotyczyć jednostki lub grupy społecznej, które w jakiś sposób różnią się od ogółu czy przyjętych kanonów. Inność może być motywowana w rozmaity sposób, różne mogą więc być jej pobudki. Najdosłowniej może ona zostać powiązana z nietolerancją. Wygląd, poglądy, zachowania określonej osoby (lub grupy) – nieakceptowane przez pozostałych – decydują zarazem o odrębności, inności. Często postawa taka bywa atakowana i szykanowana, inność jawić się może bowiem jako zagrożenie istniejącego porządku. Pojęcie to, to również osobny sposób odczuwania świata, odmienny poziom wrażliwości. Także zagubienie się w świecie, w którym każdy ma swoje miejsce i wie, do czego dążyć, a także swoistą samotność, brak zrozumienia – możemy określić tym mianem. Inność może być wreszcie świadoma – jako przejaw indywidualizmu, przekonania o własnej wyższości, wygórowanej ambicji. Inność może być także wyrazem buntu światopoglądowego, przeciwstawienia się utartym schematom i konwenansom.