Motyw inności - Motyw inności w filmie

Pachnidło, reż. Tom Tykwer

Wszystko, co spotyka w życiu głównego bohatera, można uznać za inność. Już samo miejsce jego narodzin, a mianowicie targ rybny, pełny śliskich i charakterystycznie pachnących ryb zwiastuje, że życie bohatera będzie niezwykłe.

Jest to historia człowieka z niezwykle rozwiniętym zmysłem zapachu. To po zapachu rozpoznaje ludzi, a siła oddziaływania na niego przeróżnych woni prowadzi do wielu nieoczekiwanych zachowań. Pragnieniem jego jest skomponowanie zapachu niezwykłego, według niego zapachu idealnego, zapachu, który sprawi, że ludzie zapałają do siebie ogromną miłością. Realizując swoją pasję, nie waha się zabijać piękne, odpowiednio pachnące kobiety. Jego pasja i dążenie do celu, jest tak silne, że nawet skazanie na śmierć zostaje przyćmione rozlegającym się zapachem oszałamiającej miłości.


Forest Gump, reż. Robert Zameckis

Historia nierozgarniętego psychicznie mężczyzny. Pomimo tego, jego indywidualność pozwala na kolejne sukcesy, m.in. zostaje gwiazdą baseballu, mistrzem ping-ponga, bohaterem wojny w Wietnamie oraz biznesmenem. Co więcej, zostaje doceniony przez prezydentów, Kennedy’ego, Johnsona czy Nixona. Poza tym rozgrywa się specyficzna historia miłosna. Jest to film, który rozśmiesza, ale ukazuje inność bohatera jako jego zaletę.

 


Inne przykłady filmowe


  • Testosteron, reż. Andrzej Saramonowicz, Tomasz Konecki (różnice, inność poglądów, płci i potrzeb)
  • Nikifor, reż. Krzysztof Krauze (inność, oryginalność artysty prymitywisty, niedocenianego za życia przez krytyków)
  • Terminal, reż. Steven Spielberg (inność bohatera zagubionego w nowoczesnej rzeczywistości)
  • Idioci, reż. Lars von Trier (projekt zdrowych, młodych ludzi, badających nieocenione walory niedorozwoju umysłowego, uważanego za inność)
  • Lot nad kukułczym gniazdem, reż. Miloš Forman (inność wykazana w postaciach bohaterów przebywających w szpital psychiatrycznym)
  • Jańcio Wodnik, reż. Jan Jakub Kolski (inność, wyjątkowy dar uzdrawiania powoduje zmiany w życiu bohaterów)
  • Ptasiek, reż. Alan Parker (bohater, pasjonat ptaków, pod wpływem różnych przeżyć zaczyna wierzyć, że sam jest ptakiem)
  • Gwiezdny pył, reż. Andrzej Kondratiuk (para dziwaków żyjących na odludziu, chłop jest konstruktorem dziwacznych maszyn)
  • Konopielka, reż. Witold Leszczyński (przybyła do wsi nowa nauczycielka fascynuje innością, co powoduje zmiany)
  • Żywot Mateusza, reż. Witold Leszczyński (inność bohatera przejawia się w wyobcowaniu, samotności i niezwykłym kontakcie z naturą)