Motyw inności - Słowniczek pojęć

Indywidualizm dążenie do realizacji własnych poglądów, odrębnych od intencji ogółu. Przekonanie o wyjątkowej roli jednostki, stojącej ponad tłumem, zdolnej do największych czynów i poświęceń. Indywidualizm cechuje typowych bohaterów romantycznych.

 

Nietolerancja – brak akceptacji jakiegoś zjawiska społecznego, cechy lub zachowania człowieka, jego wyglądu, koloru skóry, itd. Może prowadzić do agresji i aktów przemocy, w łagodniejszej formie oznacza szykany i wyśmiewanie innych.

 

Nonkonformizm – postawa oznaczająca brak akceptacji dla norm obowiązujących w danej grupie społecznej, środowisku. Przedkładanie własnego zdania, bez zważania na konwenanse, wygodę, wolę większości.