Motyw elity/inteligencji - Ogólnie o problemie

Elita to wyróżniona w społeczeństwie grupa, posiadająca przywileje w danym środowisku. Znalezienie się w niej najczęściej zależy od posiadania jakichś cech lub dóbr. Najczęściej wyróżnia się elity rządzące, które mają wpływ na politykę. Istnieją też elity intelektualne, menadżerskie, kulturalne…

 

Inteligencję stanowią ludzie wykształceni, utrzymujący się z pracy umysłowej.

Najczęściej literatura i sztuka przedstawiają te środowiska w negatywnym świetle, jako ludzi biernych, szkodzących społeczeństwu lub karierowiczów.