Motyw elity/inteligencji - Słowniczek pojęć

Deklasacja pogorszenie pozycji społecznej danej osoby lub grupy ludzi.

 

Elitaryzm tworzenie uprzywilejowanych grup, do których inni nie mają wstępu; również: pogląd mówiący o potrzebie istnienia elit w społeczeństwie.

 

Motyw elity/inteligencji
Nawiązania do utworów