Motyw elity/inteligencji - Motyw elity/inteligencji w muzyce

muz. J.G. Günter, sł C.W. Kinderleben Gaudeamus igitur (Cieszmy się więc)

Międzynarodowy hymn studencki z tekstem w języku łacińskim. Jest to XVIII-wieczna wesoła parodia średniowiecznego hymnu pokutnego z 1267 r., którą podkreśla skoczna melodia zaczerpnięta z niemieckiej pieśni Bracia weselmy się. Tekst pierwszej zwrotki, wskazując perspektywę śmierci, nawołuje do właściwego wykorzystania każdej chwili w życiu człowieka: „Cieszmy się więc / dopóki jesteśmy młodzi”. Drugą zwrotkę wypełniają wiwaty na cześć społeczności akademickiej: „Niech żyje Akademia, / niech żyją profesorowie, / niech żyje każda cząstka, / niech żyją wszystkie razem, / niech będą zawsze w rozkwicie”.

 

muz. Jarosław Abramow-Newerly, sł. Agnieszka Osiecka, wyk. Sława Przybylska Piosenka o okularnikach (płyta Piosenki Agnieszki Osieckiej)

Tekst opowiada o życiu studentów-okularników. Przemykają po ulicach miast, niosąc książki, skrypty, notatki, papiery, a także swoje kompleksy. Zatopieni we własnym świecie, otuleni szalikiem nie zważają na odmrożone uszy. Proza życia ich przerasta, myślą tylko o nauce. Mieszkają w skromnych warunkach w akademiku, nie stać ich nawet na porządny obiad, a tym bardziej na zagraniczne podróże. Wiosną spotykają swoją miłość i odtąd są już nierozłączni w bibliotece i na stołówce. Wreszcie kończą studia, otrzymują dyplom i wyjeżdżają pociągami w rodzinne strony. Zakładają rodzinę i nadal nie wiedzie im się najlepiej z powodu niskich zarobków.

 

Inne przykłady muzyczne

  • muz. i sł. anonim Breve regnum (Krótkie panowanie) (pieśń żaków krakowskich)
  • Johannes Brahms Uwertura akademicka op. 80 (uczczenie społeczności akademickiej)
  • Władysław Żeleński Kantata Ku Uczczeniu 500 Rocznicy Założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego (uczczenie jubileuszu najstarszej polskiej uczelni)
  • Władysław Żeleński Kantata jubileuszowa gimnazjum św. Anny (uczczenie jubileuszu gimnazjum)
  • Tadeusz Szeligowski, libretto R. Brandstaetter, Bunt żaków (XVI-wieczny konflikt między studentami i mieszczanami)
  • Wojciech Kilar Sinfonia de motu dedykowana „Fizykom Polskim” (hymn na cześć praw fizyki)
  • J. Kaczmarski Marsz intelektualistów (płyta Chicago Live) (inteligenci przeciw reżimowi komunistycznemu)
  • muz. Kult, sł. K. Staszewski, wyk. Kult Studenci (płyta 45/89) (spory ideologiczne studentów)
  • Róże Europy Tylko spokojnie (płyta Poganie! Kochaj i obrażaj) (obraz wymierającej inteligencji)
  • muz. J. Wasowski, sł. W. Młynarski, wyk. W. Młynarski Róbmy swoje (płyta Róbmy swoje ’95) (ponadczasowość wytworów intelektu)

 

Motyw elity/inteligencji
Nawiązania do utworów