Nad Niemnem - Nawiązania i bibliografia

epoka: Pozytywizm

Kontynuacje i nawiązania

Motyw przyrody odnajdziemy w utworach:

 • Biblia. Księga Rodzaju.;
 • Dzieje Tristana i Izoldy;
 • Dante Alighieri Boska Komedia;
 • Jan Kochanowski Fraszki;
 • Jan Kochanowski Pieśni;
 • Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego;
 • William Szekspir Makbet;
 • Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera;
 • Johann Wolfgang Goethe Faust;
 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz;
 • Adam Mickiewicz Sonety krymskie;
 • Adam Mickiewicz Ballady i romanse;
 • Juliusz Słowacki Balladyna;
 • Henryk Sienkiewicz Trylogia;
 • Henryk Sienkiewicz Quo vadis;
 • Bolesław Prus Faraon;
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer Widok ze Świnicy…i inne
 • Stefan Żeromski Ludzie bezdomni;
 • Stanisław Władysław Reymont Chłopi;
 • Julian Tuwim Sitowie;
 • Maria Dąbrowska Noce i dnie;
 • J. R. R. Tolkien Władca pierścieni.

 

Bibliografia przedmiotowa

 • J. Detko, Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych, Warszawa 1965.
 • W. Achremowiczowa, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1962.
 • J. Krzyżanowski, Epos Orzeszkowej (w:) W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962.