Motyw przemijania - Motyw przemijania w filmie

Dzień świra, reż. Marek Koterski

Film przedstawia kilka dni z życia mężczyzny inteligentnego, nauczyciela, ojca. Jednak jego życie nie jest jego radością, wręcz przeciwnie, męczy bohatera, nie daje mu spełnienia. Ciągle marzy o prawdziwym zrozumieniu, o prawdziwej miłości. Nie jest docenianym, w swoim mniemaniu, nauczycielem, ani ojcem, bo syn go nie rozumie. Nie czuje się też synem gdyż matka nie słucha tego co do niej mówi. Jest to swego rodzaju rozliczenie ze swojego życia zdając sobie sprawę z płynności tego czasu. Jest to rozliczenie z tego, czego dokonał i jak go te doświadczenia ukształtowały. Ten film przedstawia problem egzystencjonalny, problem z przeżyciem kolejnych minut płynącego czasu. Przemijanie czasu jako ból istnienia.


Wrzeciono czasu, reż. Andrzej Kondratiuk

Bohaterowie przyjeżdżają po dziesięciu latach na swoją daczę. Tam ożywają wspomnienia sprzed lat. Pojawia się również młoda kobieta, którą fascynuje się bohater – filmowiec i zazdrosna żona. Jednakże najważniejsze w tym filmie są wnioski jakie bohaterowie wyciągają z tego co się dzieje wokół nich. Mają wrażenie przemijalności czasu i tego, że nic po nich nie pozostanie, że wszystkie ich wysiłki idą na marne, bo czas płynie i nikt nie jest w stanie go zatrzymać.

 

Inne przykłady filmowe

  • Wszyscy jesteśmy Chrystusami, reż. Marek Koterski (przemijanie czasu – rozliczenie ojca z kontaktów z synem, z rodziną)
  • Piekło, reż. Denis Tanović (przemijanie czasu – 20 lat w filmie, czas nie uleczył ran)
  • Broken flowers, reż. Jim Jarmusch (przemijanie czasu – powrót i rozliczenie z przeszłością i przyszłością)
  • Eden, reż. Andrzej Czeczot (anim. niezależna przemijalność czasu i miejsca)
  • Klik. Surfując przez życie, reż. Frank Coraci (pilot pozwalający na przewijanie czasu)
  • Dziennik Bridget Jones, reż. Sharon Maguire (przemijanie czasu – historia życia bohaterki)
  • Jańcio Wodnik, reż. Jan Jakub Kolski (próba cofnięcia czasu, jego przemijalności)
  • Forest Gump, reż. (przemijanie czasu na podstawie kolejnych lat z życia bohatera)
  • Grzeszny żywot Franciszka Buły, reż. Janusz Kidawa (przemijanie czasu na podstawie historii życia)
  • Trzynaste piętro, reż. Edward Etler (rozmyślanie w zamkniętej windzie na temat przemijalności czasu i życia)