Motyw cierpienia - Motyw cierpienia w muzyce

Hey List

W piosence tej ukazane zostało cierpienie kobiety, której ukochany wyjechał. Pisze ona do niego list, zwierzając się ze swych lęków i obaw:

 

A niebo znów na głowę spada mi

I nadziei coraz mniej na słońce

Tak trudno jest zasypiać, budzić się

Gdy imię twoje echem odbija się od ścian


Cierpienie to jest całkowicie naturalnym objawem. Związane jest z tęsknotą za kochaną osobą, nagłym poczuciem braku bliskości i obawą o tę osobę. Tego typu uczucia doświadcza każdy, kto na jakiś czas musi rozstać się z kimś bliskim.

 

Dżem List do M

Utwór jest listem syna do matki. Cierpienie mężczyzny zrodziło się z poczucia samotności, ale także ze zbyt późnego zrozumienia własnej winy. Ma on świadomość, że popełnionego błędu nie jest w stanie naprawić całkowicie, dla niego jednak liczy się to, że go pojął. Słowa mężczyzny pokazują, że nieraz własne czyny mogą spowodować niewyobrażalne cierpienie, choć początkowo nic na to może nie wskazywać.


Inne przykłady muzyczne:

  • Myslovitz Gdzieś (cierpienie spowodowane samotnością i wynikłą z niej depresją);
  • De Mono Rozmowy o cierpieniu (cierpienie syna, od którego odszedł ojciec);
  • O.N.A. Krzyczę, jestem (krzyk rozpaczy przeciwko cierpieniu);
  • Coma Spadam (cierpienie związane z umieraniem);
  • Grzegorz Turnau Bracka (cierpienie, którego wynikiem jest płacz).