Motyw cierpienia - Motyw cierpienia w filmie

Troja, reż. Wolfgang Petersen

Film opowiada o dziejach wojny trojańskiej od ucieczki Heleny z Parysem aż po całkowite zniszczenie Troi przez greckich najeźdźców. Jest to nie tylko historia wielkiej miłości, to też opowieść o cierpieniu mieszkańców miasta, którzy nie mieli i nie mogli mieć żadnego wpływu na losy Troi oraz cierpieniu Achillesa po zabiciu przyjaciela. Z cierpieniem tego typu mamy do czynienia zawsze podczas wojen – zwykli, przeciętni obywatele nie mają wprawdzie wpływu na politykę państwa, ale gdy przychodzi do walki o ojczyznę oni pierwsi giną i cierpią.


Plac Zbawiciela, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

Dramatyczny obraz rodziny (małżeństwa z dwojgiem dzieci) – zadłużonej, z trudem zdobywającej pieniądze do przeżycia kolejnych dni. Po pewnym czasie dochodzi też do rozpadu małżeństwa – ojciec wyprowadza się do innej kobiety. Cierpienie jest tutaj ukazane w ogromnym wymiarze. Kłopoty materialne i sercowe łączą się, prowadząc do tragedii, często doświadczanej w życiu każdego człowieka.


Inne przykłady filmowe:

  • Frida, reż. Julie Taymor (cierpienie wywołane chorobą i licznymi operacjami Fridy);
  • Pasja, reż. Mel Gibson (cierpienie Chrystusa);
  • Olej Lorenza, reż. George Miller (cierpienia dziecka chorego na zwyrodnienie mózgu);
  • Titanic, reż. James Cameron (cierpienie pasażerów tonącego statku);
  • Krótki film o zabijaniu, reż. Krzysztof Kieślowski (cierpienie – najpierw zabijanego taksówkarza, potem chłopaka skazanego na karę śmierci);
  • Pachnidło, reż. Tom Tykwer (cierpienie kobiet, z których ciał Grenouille czerpał zapach);
  • Edi, reż. Piotr Trzaskalski (cierpienie bezdomnych, w tym tytułowego bohatera – Ediego);
  • Obłęd, reż. John Maybury (cierpienie pacjenta poddawanego torturom).