Motyw cierpienia - Słowniczek pojęć

Dantejskie sceny – nazwa wywodzi z Boskiej komedii, utworu Dantego Alighieri, włoskiego poety przełomu średniowiecza i renesansu. Są to pełne chaosu sceny makabryczne, w których uczestniczą tłumy. Przerażeni ludzie najczęściej nie mają możliwości ucieczki, na miejscu zaś, w którym się znajdują, czeka ich rychła zagłada.

 

Heroizm – postawa bohaterska, odznaczająca się wyjątkowym męstwem, a przede wszystkim świadomością czynów, na które się dana osoba porywa. To często próba walki za wszelką cenę, w imię przyświecających (pozytywnych) wartości, niejednokrotnie walka skazana na niepowodzenie, jednak bardzo wysoko ceniona dzięki chwalebnej idei jej przyświecającej.

 

Męczennik – osoba, która w imię wartości nadrzędnych (najczęściej wiary) poniosła bolesną, tragiczną śmierć z rąk ludzi o innych przekonaniach. W średniowieczu męczennicy chrześcijańscy uznawani byli od razu za świętych.