Terytorium Królestwa Polskiego

dział: Państwo

Podczas obrad Kongresu wiedeńskiego w 1815 r. dokonano ponownego podziału dawnych ziem polskich. Wolne Miasto Gdańsk ponownie wróciło do Prus. Przy Rosji pozostał okręg białostocki, a okręg tarnopolski zagarnięty przez to państwo w 1809 r., został oddany ponownie Austrii. Obszar Księstwa Warszawskiego uległ podziałowi.

 

Dwa zachodnie jego departamenty powróciły do Prus. Do tego państwa zostały także bezpośrednio włączone ziemia chełmińska, michałowska oraz Toruń, pozostała część ziem zaboru pruskiego otrzymała nazwę Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Pogórze i kopalnie soli w Wieliczce zostały przyłączone do Galicji, czyli wróciły do Austrii. Z pozostałych departamentów (ośmiu) Księstwa warszawskiego utworzone zostało Królestwo Polskie  w unii personalnej z cesarstwem rosyjskim.