Konstytucja 1815 r.

dział: Państwo

 

 

Konstytucja Królestwa Polskiego wnosiła do życia politycznego i obywatelskiego dość liberalne zasady, jak na owe czasy. Wprowadziła bowiem równość wszystkich wobec prawa, wolność religijną (choć kościołowi katolickiemu gwarantowała uprzywilejowana pozycję) oraz wolność druku, jednak z zastrzeżeniem jej ograniczenia. Uznawała także własność prywatna za nietykalną i świętą. Nie wprowadził jednak konstytucja samorządu Królestwa Polskiego. Również nie rozwiązała problemu mniejszości żydowskiej, zamieszkującej teren Kongresówki. Konstytucja nie przyznała im praw publicznych. Przedstawiciele tej mniejszości nie mogli sprawować urzędów, ani być oficerami.

 

Konstytucja Królestwa Polskiego gwarantowała przewagę we wszystkich urzędach państwowych szlachcie.