Chronologia najważniejszych wydarzeń

dział: Państwo
 • 7 VII 1807 r. - pokój w Tylży; utworzenie Księstwa Warszawskiego
 • 22 VII 1807 r. - nadanie przez Napoleona Bonapartego konstytucji Księstwu Warszawskiemu
 • 1 V 808 r. - przyjęcie Kodeksu cywilnego Napoleona
 • 19 IV 1809 r. - bitwa pod Raszynem
 • 14 X 1809 r. - pokój w Schoenbrunn; poszerzenie terytorium Księstwa
 • VI 1812 r. - początek wyprawy Napoleona przeciwko Rosji
 • 19 X 1813 r. - „bitwa narodów” pod Lipskiem, klęska Napoleona
 • 1814-1815 r. - obrady Kongresu wiedeńskiego; utworzenie Królestwa Polskiego
 • 20 VI 1815 r. - uroczyste proklamowanie powstania Królestwa Polskiego w Warszawie
 • 1817 r. - powstanie organizacji Panta Koina
 • 3 V 1819 r. - Walerian Łukasiński zakłada Wolnomularstwo Narodowe, przekształcone w 1921 r. w Towarzystwo Patriotyczne
 • 1821 r. - książę Ksawery Drucki-Lubecki ministrem skarbu
 • 1828 r. - powstanie Banku Polskiego
 • 1828 r. - zawiązanie się spisku w Szkole Podchorążych w Warszawie
 • 1829 r. - koronacja Mikołaja I na króla polskiego
 • 29/30 XI 1830 r. - wybuch powstania listopadowego
 • 25 I 1831 r. - Sejm Królestwa Polskiego uchwala akt detronizacji Mikołaja I jako króla Polski z dynastii Romanowów
 • 29 I 1831 r. - Sejm przyjął ustawę o Rządzie Narodowym
 • 25 II 1831 r. - bitwa pod Grochowem (Olszynką Grochowską)
 • III 1831 r. - bitwy pod Wawrem, Dębem Wielkiem i pod Iganiami
 • 26 V 1831 r. - bitwa pod Ostrołęką
 • 15 VIII 1831 r. - manifestacja ludności w Warszawie
 • 6 IX 1831 r. - rozpoczęcie ataku na Warszawę przez wojska rosyjskie
 • 9 X 1831 r. - poddanie się twierdzy w Modlinie
 • 21 X 1831 r. - poddanie się załogi Zamościa
 • 14(26) II 1832 r. - wprowadzenie Statutu Organicznego
 • 1841 r. - likwidacja Rady Stanu
 • 1833 r. - nieudana wyprawa Józefa Zaliwskiego; wprowadzenie stanu wojennego (na 25 lat)
 • 1848 r. - Wiosna Ludów
 • 1853 r. - wybuch wojny krymskiej pomiędzy Rosją a Turcją
 • 1856 r. - pokój w Paryżu
 • VI 1860 r. - pierwsza manifestacja patriotyczna w Warszawie
 • 25 II 1861 r. - wielka patriotyczna manifestacja w rocznicę bitwy pod Grochowem
 • 8 IV 1861 r. - kolejna manifestacja; wojska zastrzeliło na placu Zamkowym w Warszawie ponad 100 uczestników
 • 15 X 1861 r. - manifestacja patriotyczna w rocznicę  śmierci Tadeusza Kościuszki
 • 17 X 1861 r. - radykalni działacze niepodległościowi tzw. czerwoni, wybierają Komitet , który miał się zająć bezpośrednimi przygotowaniami do wybuchu powstania; wiosną 1862 r. zmiana nazwy na Komitet Centralny Narodowy
 • 6 X 1862 r. - ogłoszenie przymusowego poboru do wojska, tzw. branki
 • 14/15 I 1863 r. - branka w Warszawie
 • 22 I 1863 r. - początek powstania styczniowego
 • 12 III 1863 r. - Marian Langiewicz ogłasza się dyktatorem powstania
 • 10 V 1863 r. - Komitet centralny Narodowy ogłosił się Rządem Narodowym
 • 17 X 1863 r. - nowym dyktatorem powstania zostaje Romuald Traugutt
 • 21 II 1864 r. - bitwa pod Opatowem
 • IV 1864 r. - koniec działalności partyzanckiej ks. Stanisława Brzóski na Podlasiu
 • 5 VIII 1864 r. - powieszenie na stokach Cytadeli Romualda Traugutta oraz jego czterech współtowarzyszy
 • 2 III 1864 r. - wydanie dekretów uwłaszczeniowych
 • 1865 r. - konfiskata dóbr kościelnych
 • 1867 r. - biskupi polscy oddani władzy Kolegium Duchownego w Petersburgu
 • 1875 r. - likwidacja cerkwi unickiej
 • 1879 r. - Apuchtin kuratorem szkolnictwa w Królestwie
 • 1882 r. - powstanie I Proletariatu
 • 1892 r. - powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej
 • 1893 r. - utworzenie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego; od 1900 r. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
 • 1893 r. - powstanie Ligi Narodowej
 • 1905 r. - rewolucja w Królestwie Polskim
 • 1906 r. - podział w PPS; utworzenie PPS-Lewicy i PPS-Frakcji Rewolucyjnej