Walka z problemami ekologicznymi

Bardzo ważną rolę w badaniu zjawisk związanych z poznaniem istoty problemów ekologicznych ma do spełnienia nauka. Jej rola współcześnie sprowadza się głównie do interpretowania zjawisk i przedstawiania wyników badań społeczeństwu, dlatego w 2007 roku Nagroda Nobla była formą dowartościowania nauki w walce z problemami ekologicznymi. Laureatem został Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC).

 

IPCC został utworzony w 1988 roku przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) i Program Ochrony Środowiska (UNEP). IPCC jest międzynarodową organizacją naukową, złożoną z naukowców i przedstawicieli rządów. Podstawowym zadaniem IPCC jest ustalenie i przekazywanie stanu wiedzy dotyczącej zmian klimatu, ocena ryzyka związanego z wpływem działalności człowieka na klimat i określanie światowych uregulowań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Organizacja opracowuje co pięć lat raporty podsumowujące prace prowadzone w kilku grupach. Raporty mają duże znaczenie w tworzeniu krajowych i międzynarodowych programów klimatycznych oraz polityki finansowania badań zmian klimatycznych.Ostatni raport został opublikowany w bieżącym roku. Obarcza on odpowiedzialnością za globalne ocieplenie przede wszystkim człowieka, a zwłaszcza poziom emisji dwutlenku węgla. W tegorocznym raporcie prawdopodobieństwo spowodowania globalnego ocieplenia przez człowieka ocenia się, na 90%, czyli znacznie więcej niż w poprzednim raporcie z 2001 roku, kiedy oceniono je na 66%. Raport IPCC kreśli pesymistyczną wizję możliwości przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Raz rozpoczęty proces będzie trwał przez wieki, bez względu na to, jak bardzo ograniczymy emisję gazów cieplarnianych.

 

Pokojową Nagrodę Nobla w 2007 roku otrzymał także były wiceprezydent USA Al Gore. W uzasadnieniu podano, że przyznano mu ją za wysiłki na rzecz budowy i upowszechnienia wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami.

 

Kim jest laureat Nagrody Nobla? Albert Arnold Gore urodził się w Waszyngtonie 31 marca 1948 roku. Jego ojcem był Albert Gore, który przez 42 lata reprezentował stan Tennessee w Kongresie USA. Al Gore ukończył Harvard a następnie służył w armii amerykańskiej jako dziennikarz wojskowy w czasie wojny w Wietnamie. Po powrocie do kraju w latach siedemdziesiątych był reporterem prasy stanowej. W 1976 roku został wybrany do Izby Reprezentantów Kongresu ze stanu Tennessee z ramienia Partii Demokratycznej. 20 stycznia 1993 roku został zaprzysiężony na urząd wiceprezydenta USA (był 45 wiceprezydentem USA). Uważano go za jednego z najbardziej wpływowych polityków na tym urzędzie. W 2000 roku był kandydatem swojej partii w wyborach prezydenckich w USA. Zasiada w radach nadzorczych koncernów Apple i Google oraz wykłada gościnnie na wielu amerykańskich uczelniach. Zasłynął jako zdecydowany krytyk decyzji prezydenta Georg’a W. Busha w sprawie ataku na Irak. 

 

W ostatnim czasie Gore dał się poznać przede wszystkim jako obrońca środowiska naturalnego. W 2006 roku było głośno o wydanej przez niego książce pt. „Niewygodna prawda”, gdzie wskazał na zagrożenia wynikające z procesów ocieplania klimatu w wyniku działalności człowieka. Film, zrealizowany według scenariusza samego Gore’a, został uhonorowany Oskarem w 2007 roku jako najlepszy film dokumentalny.

 

W dniu 7 lipca 2007 roku Gore zorganizował serię światowych wielkich koncertów Live Earth, które odbyły się z udziałem największych gwiazd na wszystkich kontynentach świata – od Antarktydy i Australii poprzez Azję, obie Ameryki, Afrykę po Europę. Każdy koncert poprzedzało wystąpienie Gore’a z gorącym apelem o podjęcie przez wszystkich ludzi walki z globalnym ociepleniem.

Walka z problemami ekologicznymi