Rola mediów w walce z problemami ekologicznymi

Podstawową rolą mediów jest dostarczanie informacji. Niestety wiadomości z dziedziny polityki, świata biznesu czy kultury często spychają wiadomości dotyczące ekologii na dalszy plan. Jest to o tyle zrozumiałe, że odbiorcy znacznie więcej uwagi poświęcają właśnie tym zagadnieniom, a ochroną środowiska tak naprawdę interesuje się i zajmuje stosunkowo niski procent społeczeństwa.

 

Media mogą odegrać bardzo ważną rolę w dziedzinie ochrony środowiska, ponieważ są czynnikiem opiniotwórczym i mogą narzucać swoje punkty odniesienia, propagować pewne dobre wzory zachowań itp. Media, relacjonując wydarzenia związane z ochroną środowiska, czy szeroko rozumianą ekologią, z reguły uwypuklają spektakularne wydarzenia, czego przykładem był rozgrywany spór o obwodnicę w Augustowie w dolinie Rospudy.

 

Często też omawiane wydarzenia są przedstawiane w konwencji apokaliptycznej, dotyczy to zwłaszcza procesów związanych z globalnym ociepleniem, czy tematów związanych z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, z ptasią grypą na czele.

 

Media mogą spełniać w dziedzinie ochrony środowiska bardzo ważną rolę, pod warunkiem, że prezentowane przez nie fakty będą przedstawiane w sposób rzeczowy i obiektywny, tzn. będą ukazywać właściwe postawy i dotykać istoty problemu.

Walka z problemami ekologicznymi
  • Rola nauki w walce z problemami ekologicznymi
  • Rola mediów w walce z problemami ekologicznymi
  • Organizacje ekologiczne