Organizacje ekologiczne

Pod pojęciem ruchów ekologicznych możemy rozumieć oddolne inicjatywy a także spontanicznie i niezależnie podejmowane zbiorowe działania na rzecz ochrony i kształtowania szeroko pojętego środowiska naturalnego. Współczesne ruchy ekologiczne powstały w wysoko rozwiniętych krajach zachodu, a ich podstawowe cechy to ponadnarodowy charakter, krytyczne nastawienie do kapitalizmu Ich członkowie rekrutują się spośród „klasy intelektualistów”, co za tym idzie maja ścisłe związki ze środowiskami akademickimi. Podstawowe cele ruchów ekologicznych to poznanie problemów środowiska, uświadomienie ich społeczeństwu, działanie na rzecz ochrony środowiska, wywieranie wpływu na władzę, powodowanie zasadniczej zmiany stosunku do przyrody.

 

Do najbardziej znananej organizacji ekologicznej należy Greenpeace  założony w 1971 roku w Kanadzie.Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska. Obecnie działa w ponad czterdziestu krajach, także w Polsce. Zrzesza około 2,8 mln członków i sympatyków na całym świecie. Organizacja jest niezależna pod względem politycznym i finansowym, ponieważ utrzymuje się wyłącznie z funduszy ofiarowanych przez prywatnych sympatyków. 

 

Głównym celem Greenpeace jest walka o zatrzymanie zmian klimatycznych na naszej planecie. Szczególne miejsce w działaniach organizacji zajmuje ochrona przyrody - głównie lasów i oceanów oraz walka z wielorybnictwem. Organizacja podejmuje też działania na rzecz popularyzowania otrzymywania energii odnowialnej, natomiast zdecydowanie protestuje przeciwko wykorzystywaniu energii atomowej. Sprzeciw działaczy Greenpeace budzą też eksperymenty związane z inżynierią genetyczną a także powszechne użycie trujących związków chemicznych.

 

Greenpeace jest znany przede wszystkim z organizowania spektakularnych akcji, z reguły nagłaśnianych przez media, co jest w istocie celem, gdyż w ten sposób dociera się do szerokiej opinii publicznej i podnosi się w znacznym stopniu skuteczności działań.

 

Inne organizacje to:

 • Friends of the Earth International
 • angielskie Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Living Lakes, Oceana (USA)
 • World Wildlife Fund

 

Najbardziej znane organizacje ekologiczne w Polsce, to:

 • Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
 • Liga Ochrony Przyrody
 • Klub Gaja
 • arcerski Ruch Ochrony Środowiska
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Polski Klub Ekologiczny
 • racownia na Rzecz Wszystkich Istot
 • Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
 • Zielone Brygady