System polityczny Czech

dział: Polityka

Czechy są państwem o ustroju parlamentarnym. Prezydent (obecnie Vaclav Klaus) jest wybierany przez parlament na 5 lat. Powołuje i odwołuje premiera, reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej. Ma także prawo do rozwiązania Izby Deputowanych. Organem władzy wykonawczej jest także rząd na czele z premierem. Aby móc działać rząd musi uzyskać wotum zaufania od parlamentu. Władzę ustawodawczą pełni dwuizbowy parlament. Niższa izba parlamentu, zwana Izbą Deputowanych, składa się z 200 posłów. Wyższa izba – Senat, składa się z 81 senatorów, wybieranych na 6-letnią kadencję (co dwa lata zmienia się 1/3 składu Senatu).