System partyjny RP

dział: Polityka

W Rzeczypospolitej Polskiej występuje system rozbicia wielopartyjnego, jednak bez partii dominującej. Takiemu systemowi sprzyja ordynacja wyborcza większościowa w wyborach do Sejmu RP. Preferuje ona wiele partii, które jednak nie są w stanie zdobyć ok. 50%-owego poparcia w głosowaniu obywateli. Taki system ma swoje zalety i wady. Zaleta jest chociażby to, że na scena polityczna dość dobrze pokazuje wyborcze preferencje Polaków, Każdy z nas może znaleźć partię, z której programem się utożsamia. Wadą takiej ordynacji jest mała stabilność wybranych rządów. Żadna z partii bowiem nie może liczyć na tak wysokie poparcie, aby była zdolna samodzielnie stworzyć rząd. W tej sytuacji konieczne staje się utworzenie koalicji, a te z reguły są tworami niestabilnymi. To wprowadza w polityce państwa często chaos i zamęt.