Obecny układ sił w Polsce

dział: Polityka

Wybory parlamentarne odbyły się 25 września 2005 r. Głosowanie przeprowadzono na terenie Polski oraz w 166 komisjach obwodowych znajdujących się poza granicami kraju. W wyborach do Sejmu 22 zarejestrowane komitety wyborcze przedstawiły łącznie – 10 658 kandydatów na przyszłych posłów. Do Senatu z zarejestrowanych przez 108 komitetów wyborczych, ubiegało się o mandat 623 kandydatów.

W wyborach udział wzięło 40,56% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim – 46,04%, najniższą w województwie opolskim – 33,47%.

 

Partie i koalicje biorące udział w wyborach do Sejmu otrzymały następujące liczby głosów:

 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 26,99%
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 24,14%
 • Komitet Wyborczy Samoobrona RP – 11,41%
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 11,31%
 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin – 7,97%
 • Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego – 6,96%
 • Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka” – 0,29%
 • Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej – 3,89%
 • Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl – 2,45%
 • Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke – 1,57%
 • Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny – 1,05%
 • Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – 0,77%
 • Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej – 0,29%
 • Komitet Wyborczy Dom Ojczysty – 0,28%
 • Komitet Wyborczy Centrum – 0,19%
 • Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska – 0,14%
 • Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP – 0,10%
 • Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji Godność i Praca – 0,07%
 • Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski – 0,06%
 • Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszości Niemieckiej Śląska” – 0,05%
 • Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy – 0,01%
 • Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy – 0,01%
Partie, których poparcie przekroczyło granicę 5%-owego progu wyborczego znalazły się w Sejmie V kadencji. Były to:
 • Prawo i Sprawiedliwość – 155 mandatów
 • Platforma Obywatelska RP – 133 mandaty
 • Samoobrona RP – 56 mandatów
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej – 55 mandatów
 • Liga Polskich Rodzin – 34 mandaty
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – 25 mandatów
 • Mniejszość Niemiecka – 2 mandaty

W Senacie zasiedli przedstawiciele następujących komitetów:

 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 49 mandatów
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 34 mandaty
 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin – 7 mandatów
 • Komitet Wyborczy Samoobrona RP – 3 mandaty
 • Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego – 2 mandaty
 • Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 – 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza – 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka – 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego – 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza – 1 mandat