Największe partie polskiej sceny politycznej

dział: Polityka

Platforma Obywatelska RP

 

Działacze:

Donad Tusk (przewodniczący), Bronisław Komorowski, Julia Pitera, Grzegorz Schetyna, Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

Program:

 • wzmocnienie władzy wykonawczej
 • zniesienie finansowania partii politycznych z państwowego budżetu
 • zniesienie Senatu
 • ograniczenie poselskiego immunitetu
 • zniesienie KRRiT
 • rozdzielenie stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego
 • zmniejszenie administracji państwowej i biurokracji
 • przeprowadzenie lustracji
 • wprowadzenie podatku liniowego 15%-owego
 • minimalny interwencjonizm państwa w gospodarkę
 • zmniejszenie kosztów pracy drogą do zmniejszenia bezrobocia
 • obniżenie przestępczości
 • usprawnienie działania sądów

Przynależność do frakcji politycznej Parlamentu Europejskiego:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Demokratów Europejskich


Prawo i Sprawiedliwość

 

Działacze:

Jarosław Kaczyński (przewodniczący), Zbigniew Ziobro, Zbigniew Wasserman, Przemysław Gosiewski

 

Program:

 • konieczność zmiany konstytucji w kierunku wzmocnienia władzy prezydenta
 • usprawnienie funkcjonowania władzy sądowniczej
 • większa kontrola nad finansami publicznymi
 • walka z korupcją
 • zakończenie prywatyzacji
 • reforma podatków
 • zmniejszenie bezrobocia przez zmniejszenie kosztów pracy
 • dbałość o rozwój wiejskich obszarów
 • opowiadają się za wprowadzeniem kary śmierci

 

Przynależność do frakcji politycznej Parlamentu Europejskiego:

Grupa Unii na Rzecz Europy Narodów

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej, obecnie LID (Lewica i Demokraci)

 

Działacze:

Wojciech Olejniczak (przewodnicząc), Jerzy Szmajdziński, Ryszard Kalisz, Marek Borowski

 

Program:

 • ściślejsza integracja z UE
 • kontrola państwa nad ważnymi sektorami gospodarki (łączność, komunikacja, energetyka)
 • progresywny system podatkowy
 • rozbudowanie pakietu świadczeń socjalnych
 • państwo opiekuńcze

Przynależność do frakcji politycznej Parlamentu Europejskiego:

Grupa Partii Europejskich Socjalistów

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Działacze:

Waldemar Pawlak (przewodniczący), Jarosław Kalinowski, Marek Sawicki, Józef Zych

 

Program:

 • przeprowadzenie powszechnego uwłaszczenia
 • przeprowadzenie lustracji
 • walka z korupcją
 • zwiększenie państwowych dotacji w celu ochrony rodzimej produkcji
 • strategiczne sektory gospodarki w rękach państwa
 • ochrona rodziny, polityka prorodzinna

Przynależność do frakcji politycznej Parlamentu Europejskiego:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Demokratów Europejskich

 

Liga Polskich Rodzin
Obecnie poza parlamentem

 

Działacze:

Sylwester Chruszcz (p.o. przewodniczącego), Roman Giertych, Wojciech Wierzejski, Mirosław Orzechowski

 

Program:

 • byli przeciwnikami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • chcą ograniczenia napływu obcego kapitału oraz zwiększenia państwowych dotacji n celu ochrony rodzimej produkcji
 • opowiadają się za lustracją i dekomunizacją
 • sprzeciwiają się prywatyzacji sektorów gospodarki ważnych z punktu widzenia interesu państwowego
 • chcą wprowadzenia polityki prorodzinnej
 • przeciwnicy aborcji

Przynależność do frakcji politycznej Parlamentu Europejskiego:

Grupa Unii na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności