Powodzie - pod tym pojęciem rozumiemy przejściowe zatopienie znacznych obszarów lądu, które jest zwykle spowodowane obfitymi opadami deszczu lub gwałtownym topnieniem śniegu, spływem kry i tworzeniem zatorów lodowych. Na wybrzeżach nadmorskich powodem powodzi mogą być spiętrzenia rzek i powstające w ich efekcie zatopienia.

 

W ciągu kilku ostatnich lat Europę dotknęło kilka powodzi na niespotykaną skalę, dlatego słusznie nazywa się je powodziami tysiąclecia. Pierwsza z nich to polska powódź z 1997 roku. Do szczególnie tragicznej sytuacji doszło w dorzeczu Odry gdzie fala powodziowa przekroczyła najwyższe notowane dotąd stany wód o prawie 3 metry. W dorzeczu Wisły powódź miała mniej gwałtowny przebieg z racji niższych opadów i mniejszego przyboru wód. Czynnikiem, komplikującym sytuację w dorzeczu Odry, był regulacji rzeki na znacznej długości a brak modernizacji i niedrożność, sprawiły, że koryto nie poradziło sobie z nadmiarem wody. Do tego doszły jeszcze problemy z przestarzałymi urządzeniami hydrotechnicznymi i powojenną zabudową polderów, gdzie sytuacja powodziowa była szczególnie tragiczna. Bilans powodzi  to 55 ofiar śmiertelnych i znaczne straty materialne szacowane na około 12 mld złotych. W wyniku powodzi dach nad głową strąciło ponad siedem tysięcy ludzi, straty z tytułu zniszczeń poniosło około dziewięciu tysięcy firm, woda zniszczyła lub uszkodziła 680 tys. mieszkań, 4000 mostów, 14 400 km dróg, 613 km wałów przeciwpowodziowych i pół miliona hektarów upraw.

 

Do kolejnej wielkiej powodzi doszło w sierpniu 2002 roku. Rozpoczęła się po ulewach we wschodnich Alpach, co spowodowało podtopienia w północnych Włoszech, w Niemczech w Bawarii oraz kilku landów austriackich – Salzburgu i Górnej Austrii. Podwyższony stan rzek, głównie Dunaju, powodował zniszczenie miast nadbrzeżnych. Wody wezbrały też na Łabie i Wełtawie. Efektem był katastrofalnie wysoki poziom wód w Austrii, a później w Czechach oraz w centralnych Niemczech. Najbardziej w czasie powodzi ucierpiały w Niemczech Drezno, a w Czechach Praga. Zwłaszcza zabytkowe dzielnice tych miast znalazły się pod wodą. Wiele historycznych budowli uległo zniszczeniu. W Pradze zalaniu uległo też metro.

Klęski żywiołowe