Instytucje społeczne

Pojęcie instytucji społecznej może być rozumiane na kilka sposobów:

- potocznie rozumiemy, że jest to pewna grupa ludzi, która została powołana do realizacji konkretnych zadań. Zadania te wynikają z ogólnie przyjętych norm i wartości ważnych dla całego społeczeństwa; 

- w socjologii tym mianem określa się rodzaj działania w imieniu grupy. 

Instytucje społeczne