Rodzaje instytucji społecznych

Rodzaje instytucji społecznych są następujące:

 

Ze względu na sposób powstania:

  • formalne - jeśli działalność tej instytucji regulują przepisy prawne i została utworzona "odgórnie" np. sąd
  • nieformalne - jeśli instytucja została utworzona spontanicznie przez grupę, którą łączą więzi emocjonalne lub zainteresowania np. zespół muzyczny działający przy szkole.
Ze względu na spełniane zadania i realizowane potrzeby:
  • ekonomiczne - jeśli organizacja zajmuje się produkcją i dystrybucją usług, np. zakłady przemysłowe banki itp.
  • religijne - jeśli organizacja zaspakaja potrzeby duchowe człowieka np. kościoły i związki religijne
  • wychowawcze - jeśli organizacja zaspakaja potrzeby edukacyjne i wychowawcze np. placówki i stowarzyszenia oświatowe itp.
  • kulturalne - jeśli organizacja zaspakaja potrzeby kulturalne człowieka np. kina, teatry, muzea itp.
  • socjalne - jeśli organizacja spełnia określone potrzeby społeczne np. organizacje charytatywne, fundacje, stowarzyszenia
  • polityczne - jeśli organizacja ma na celu zdobycie bądź utrzymanie władzy np. partie polityczne
Instytucje społeczne