Funkcje instytucji społecznych

Instytucje społeczne pełnią następujące funkcje:

  • regulacyjną - gdy organizacja porządkuje stosunki pomiędzy grupami lub jednostką, a grupą, zmusza je do wypełniania powierzonych zadań, zaspakajania potrzeb.
  • integracyjną - gdy organizacja scala daną zbiorowość, np. przedszkole integruje rodziców wokół zagadnień związanych z opieką i wychowaniem małego dziecka itp. Instytucje społeczne zapewniają ciągłość działania społeczeństwa np. Kościół - zmieniają się w nim księża posługujący, jednak kościół jako instytucja dalej istnieje
  • zaspakajania potrzeb i realizacji celów - gdy organizacja zaspakajają podstawowe potrzeby jednostek i grup np. szpital, szkoła.

Aby mówić o funkcjonowaniu instytucji społecznych muszą one spełnić następujące warunki:

  • posiadać określony cel i zakres działania
  • posiadać określoną strukturę wewnętrzną
  • wzbudzać zaufanie społeczne

Nowo tworzone instytucje powinny spełniać jeszcze jeden warunek tj. włączyć się do działania w ramach istniejącego już systemu różnych instytucji.

Instytucje społeczne