Grupa Wyszehradzka

Nieformalne ugrupowanie regionalne powstałe w 1990 roku w Bratysławie. Nazwa pochodzi jednak od miejsca spotkania prezydentów Czechosłowacji – Vaclava Havla, Polski Lecha Wałęsy i Węgier Jozsefa Antalla w Wyszehradzie na Węgrzech w dniu 15 listopada 1991 roku. Na początku mówiło się o tzw. Trójkącie Wyszehradzkim, a po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku „trójkąt” przekształcił się w „grupę”. Członkami Grupy Wyszehradzkiej są cztery państwa: Republika Czeska, Polska, Słowacja i Węgry.

 

Ugrupowanie ma służyć rozwijaniu kontaktów i współpracy politycznej, gospodarczej, i bezpieczeństwu miedzy państwami członkowskimi, ale bez tworzenia formalnych struktur. Głównymi tematami spotkań Grupy były problemy związane z przyjęciem tych państw do struktur europejskich i NATO, a także bezpieczeństwo w regionie, rozszerzenie współpracy wojskowej i gospodarczej. W 1992 roku zawarto Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu miedzy Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgrami – CEFTA.

 

Rządy krajów Grypy Wyszehradzkiej uzgodniły też w dniu 9 czerwca 2000 r. utworzenie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie. Jedynej instytucji Grupy Wyszehradzkiej. Jego celem jest promocja regionalnego współdziałania krajów GW poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną. Do usprawnienia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyczyniło się ustanowienie rotacyjnej, rocznej prezydencji Grupy. Każą prezydencję co roku w czerwcu zamyka szczyt premierów, podczas którego dokonuje się podsumowania działań i wyznacza nowe cele i zadania na przyszłość.