Miłość w Biblii - Znaczenie tytułu

Księga Pieśni nad Pieśniami zawdzięcza swoją nazwę dosłownemu tłumaczeniu tekstów archaicznych. Taką wersję spotykamy niemal we wszystkich wielkich przekładach Biblii. Oryginalny hebrajski zwrot „Shir ha Shirim”, grecki zapis z Septuaginty „asma asmaton” oraz bardziej czytelny odpowiednik łaciński, jakim określono ową księgę w Wulgacie – „Canticum Canticorum” znaczą tyle, co przekład polski – Pieśń nad pieśniami. Jak należy rozumieć takie sformułowanie? Już pierwotny hebrajski zapis podkreśla tę cechę, jaką podejmą potem wszystkie odpowiedniki w kolejnych przekładach. Chodzi o doskonałość, najwyższy stopień w jakimś hierarchizowaniu. Pieśń nad pieśniami, a więc pieśń nie mająca sobie równych, przewyższająca wszystkie inne, pieśń najwspanialsza, najdoskonalsza. Zwraca się tu też uwagę na jej religijny charakter. Niekiedy bowiem tytuł rozumie się następująco – pieśń nad pieśniami, a więc najświętsza w stosunku do pozostałych pism.