Miłość w Biblii - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania

 

Literatura

 • Bernard z Clairvaux Kazania o Pieśni nad pieśniami;
 • Wielka mistyka hiszpańska (św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila) – koncepcja miłości oblubieńczej i pojmowanie duszy ludzkiej jako Oblubienicy;
 • Dante Boska Komedia (nazywanie Boga miłością);
 • Zbigniew Morsztyn Emblemata;
 • Zygmunt Krasiński Ułamek naśladowany z Glosy św. Teresy;
 • Cyprian Kamil Norwid Psalmów-psalm;
 • Jerzy Andrzejewski Idzie skacząc po górach;
 • Paweł Śpiewak Księga nad księgami. Midrasze.;
 • Anna Kamieńska Książka nad książkami;
 • Wojciech Bąk Mistyka II i wiele innych utworów poetyckich;
 • Papież Benedykt XVI encyklika Deus caritas est (Bóg jest miłością).

Sztuki plastyczne

 • Eric Gill ilustracje do Pieśni nad Pieśniami;
 • Gustav Klimt Pocałunek;
 • Gustave Moreau Sulamitka.

Muzyka

 • Artur Honegger La Cantique des Cantiques (balet).

 

Bibliografia przedmiotowa

 • Othmar Keel, Pieśń nad pieśniami. Biblijna pieśń o miłości. Poznań 1997.
 • Gianfranco Ravasi, Pieśń nad pieśniamijak pieczęć na twoim sercu. Kraków 2005.
 • Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Warszawa 2001.