Miłość w Biblii - Geneza i znaczenie tytułu

Geneza

1 List św. Pawła do Koryntian to tekst biblijny, wchodzący w skład Nowego Testamentu. Powstał podczas trzeciej wyprawy misyjnej św. Pawła po Azji Mniejszej. Spośród licznych ksiąg biblijnych właśnie tutaj najpełniej podejmowana jest tematyka miłości, uświęconej przez Boga i ofiarowanej człowiekowi jako najwspanialszy dar. Uwagę czytelnika zwraca zwłaszcza piękny fragment podkreślający jałowość życia bez miłości, określenie jej przymiotów i jej pochwała. Jest to słynna część listu zwana Hymnem o miłości. Nie bez powodu trzynasty rozdział listu – o miłości – nazywa się niekiedy wzniośle „Pieśnią nad pieśniami Nowego Testamentu”.

 

Znaczenie tytułów

1 List św. Pawła do Koryntian nie nastręcza trudności, zarówno gdy idzie o nazewnictwo, jak też i tytuł. Ma więc formę listu, którego autorem jest św. Paweł. Adresowany jest do Koryntian, trafić miał w pierwszej mierze do mieszkańców greckiego miasta Korynt. Stanowi w ten sposób przesłanie ewangelizacyjne, mające na celu udzielenie odpowiedzi na pytania wiernych i stanowi próbę przybliżenia im Boga.

Mariusz Kalata