Powrót posła - Tytuł utworu i przedmowa

Tytuł utworu i przedmowa

Walery, poseł na Sejmie Wielkim powraca do domu – to pierwsze znaczenie tytułu. Warto jednak zwrócić także uwagę na to, że komedia ma podobny tytuł i traktuje o podobnych sprawach, jak powstała ponad dwieście lat wcześniej Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego. Można zatem doszukiwać się związków między tymi dwoma utworami.

 

Niemcewicz, wydając Powrót posła drukiem, zamieścił na jego początku dwie przedmowy. Pierwsza z nich skierowana jest do Stanisława Małachowskiego. Był on marszałkiem Sejmu Wielkiego. Zwrócenie się więc do marszałka ze słowami tłumaczącymi zamierzenia autora co do tekstu sztuki umacnia jej działanie propagandowe. Druga przemowa skierowana jest do czytelników i wprowadza ich w problematykę utworu. Niesie też informację, aby nie identyfikować się z żadną z negatywnych postaci. W czasie późniejszym, po zarzuceniu Niemcewiczowi, że w utworze przedstawia konkretne osoby biorące udział w obradach Sejmu Wielkiego, podjął on polemikę. Do kolejnego wydania dodał drugą przedmowę do czytelników. Nawiązał w niej dialog z odbiorcami i zaakcentował, że chwali i krytykuje w utworze ludzkie cechy, nie konkretne osoby.