Powrót posła - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania

Bezpośrednią kontynuacją Powrotu posła jest Dowód wdzięczności narodu, sztuka napisana w 1791 roku przez Wojciecha Bogusławskiego (i wystawiona w Teatrze Narodowym). Warto też zaznaczyć, że postać Niemcewicza, jako wzorowego patrioty, stanowiła inspirację dla twórców epoki romantyzmu. Antoni Malczewski zadedykował mu Marię. Adam Mickiewicz poświęcił autorowi Powrotu posła miejsce w wygłaszanych na uniwersytecie w Paryżu wykładach. Natomiast Juliusz Słowacki, rozpoczynając swoją drogę poetycką, uważał Niemcewicza za autorytet.

 

Natomiast utwory zawierające programy naprawy państwa to między innymi:

  • Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
  • Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczpospolitej;
  • Piotr Skarga, Kazania sejmowe;
  • Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli;
  • Stefan Żeromski, Przedwiośnie.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • Z. Libera, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta, Warszawa 1971.
  • Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza, oprac. D. Polańczyk, Lublin 1994.
  • K. Zbyszewski, Niemcewicz od przodu i od tyłu, Warszawa 1999.