Powrót posła - Miejsce i czas akcji

Miejsce i czas akcji

Wydarzenia przedstawione w dramacie dzieją się w wiejskiej posiadłości państwa Podkomorzych. Jest to typowy dla średniej szlachty dworek szlachecki, a więc miejsce, jakich w ówczesnej Polsce było wiele. Taka sceneria była doskonale znana odbiorcom utworu, autor nie zawarł w tekście nawet jej opisu. Akcja została umiejscowiona w roku 1790, w czasie trwania Sejmu Wielkiego. Dzieje się podczas limity, czyli przerwy w obradach sejmowych (polegała ona na tym, że posłowie rozjeżdżali się do domów; po jej zakończeniu byli wybierani nowi posłowie i obrady trwały dalej). Obserwujemy wydarzenia od pory śniadaniowej. Dokładniej, jak mówi jeden z bohaterów sztuki, Jakub:

Już to będzie podobno godzina dziesiąta.

Umiejscowienie przez Niemcewicza akcji utworu nawiązuje do aktualnie dziejących się zdarzeń. Nie do końca jest im jednak wierne. Planowana przerwa w obradach w 1790 roku w rzeczywistości nie miała miejsca. Jednakże o tym autor dramatu w czasie jego pisania nie wiedział lub faktu tego w tekście sztuki nie uwzględnił.