Motyw dworku - Słowniczek pojęć

Arkadia – miejsce niczym niezmąconego szczęścia, spokoju. W renesansie pojawia się motyw arkadii u Kochanowskiego, chwalącego spokojne życie na wsi.


Folwark – gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane, którego podstawową siłą roboczą byli chłopi. Folwarki najpierw powstały przy dobrach kościelnych i klasztornych, ale wzrost zapotrzebowania na zboże doprowadził do dynamicznego rozwoju folwarków. Do końca XVIII wieku były głównym źródłem dochodu szlachty.

 

Feudalizm – ustrój społeczno-polityczny polegający na wzajemnej zależności od siebie jednostek. Ustrój feudalny rozwinął się w średniowieczu, a jego przejawy były widoczne do II wojny światowej. Funkcjonował w folwarkach, chłopi musieli świadczyć rentę feudalną panu, który musiał zapewnić chłopom opiekę.