Motyw choroby - Słowniczek pojęć

„Choroba wieku” określenie to pojawia się bądź to na określenie postaci epoki romantyzmu, które ogarniała bezsilność, zniechęcenie, zmienność nastrojów (Kordian), bądź dekadentów, ogarniętych niewiarą w sens istnienia, którym było wszystko jedno, co się z nimi czy osobami ich otaczającymi stanie.

Motyw choroby
Nawiązania do utworów