Motyw kary - Ogólnie o problemie

Problem kary towarzyszy człowiekowi od zawsze, występuje już w Biblii. Związany jest z naturą człowieka, jego skłonnością do czynienia zła, popełniania zbrodni czy drobnych przewinień. Kara jest zazwyczaj wymierzana adekwatnie do dokonanej winy. Jednak zdarzają się przypadki, że jest ona niesprawiedliwa lub wręcz absurdalna. Kara może być zgodna z prawem – wymierzona przez sąd, odpowiednie instytucje lub też jest osobistą zemstą czy zbiorowym linczem.