Motyw kary - Słowniczek pojęć

Ewaporacja – w Roku 1984: kara polegająca na unicestwieniu istnienia człowieka i wszystkich śladów po nim; ewaporacja nie była ogłaszana; gdy zauważano winę, dochodziło do zniknięcia człowieka.

 

Grzywna – kara pieniężna wymierzana przez sąd lub organy administracji państwowej.

 

Proces – postępowanie karne; działania sądu zmierzające do udowodnienia winy lub uniewinnienia.

 

Samosąd – wymierzenie kary, bez postępowania sądowego; np. lincz.