Motyw biedy - Ogólnie o problemie

Jak historia pokazuje podziały społeczne istniały od starożytności. Obok bogactwa zawsze były skupiska biedy. Warstwy najbogatsze rosły w siłę na skutek wyzysku warstw najniższych. Skrajne ubóstwo pracowników fabryk w XIX w. doprowadziło do powstania takich ruchów jak socjalizm, prowadzący w konsekwencji do rewolucji. W literaturze jednak pojawiają się w związku z tym ciekawe wnioski. W Szewcach St. I. Witkiewicza czy Folwarku zwierzęcym G. Orwella okazuje się, że ludzkie namiętności, jak chęć posiadania władzy i dóbr materialnych, sprawiają, że żaden przewrót nie jest w stanie zapewnić w dłuższej perspektywie poprawy stosunków społecznych. Będą zmieniać się jedynie warstwy rządzące, ale podział na biednych i bogatych zostanie zachowany.