Cierpienia młodego Wertera - Nawiązania i bibliografia

epoka: Romantyzm

Kontynuacje i nawiązania

 • Werterowskie motywy w literaturze:
 • Niccolò Ugo Foscolo Listy Jakuba Ortis;
 • Maria z Czartoryskich Wirtemberska Malwina czyli domyślność serca;
 • Feliks Bernatowicz Nierozsądne śluby;
 • Ludwik Kropiński Julia i Adolf;
 • Adam Mickiewicz Dziady;
 • Stefan Witwicki Edmund;
 • Roman Zmorski Lesław.
 • Przykłady innych powieści epistolarnych:
 • Pierre Choderlos de Laclos Niebezpieczne związki;
 • Samuel Richardson Pamela czyli cnota wynagrodzona;
 • Jean Jacques Rousseau Julia czyli Nowa Heloiza;
 • Fiodor Dostojewski Biedni ludzie;
 • Piccolò Ugo Foscolo Listy Jakuba Ortis;
 • Jan Dobraczyński Listy Nikodema.

 

Bibliografia przedmiotowa

 • K. Dybciak, St. Szczęsny, Cierpienie w literaturze polskiej, Siedlce 2002.
 • K. Wojciechowski, Werter w Polsce, Warszawa 1904.
 • O. Dobijanka-Witczakowa, Wstęp, (w:) Jan Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Wrocław 1975.

 

Cierpienia młodego Wertera