Śluby panieńskie - Nawiązania i bibliografia

epoka: Romantyzm

Kontynuacje i nawiązania

  • Śluby panieńskie są podobne do wszelkich komedii klasycystycznych, które poruszają tematykę miłosną. Przykładowe z nich to:
  • Pierre Beaumarchais, Cyrulik sewilski, Wesele Figara;
  • Molier, Skąpiec.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • W. Borowy, Ze studiów nad Fedrą, Kraków 1921.
  • Aleksander Fredro, oprac. T. Siwert, Warszawa 1965.
  • K. Poklewska, Aleksander Fredro, Warszawa 1977.
  • M. Ingot, „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry, Warszawa 1986.
Śluby panieńskie