Poezja Sępa-Szarzyńskiego - Nawiązania i bibliografia

epoka: Barok

Kontynuacje i nawiązania

 • Sonety pisali także:
 • Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa, Cuda miłości
 • Adam Mickiewicz, Sonety krymskie, Sonety odeskie
 • Adam Asnyk, Nad głębiami
 • Jan Kasprowicz, Z chałupy, Krzak dzikiej róży
 • Franciszek Nowicki, Tatry
 • Leopold Staff, Początek bajki, Curriculum vitae, Kowal, Kartoflisko, Wysokie drzewa
 • Andrzej Jawień (Karol Wojtyła), Sonety słowiańskie
 • Bolesław Leśmian, Sonety
 • Sebastian Grabowiecki, Sonet (I), Sonet (VIII)
 • Karol Wojtyła, Sonety – zarysy
 • Józef Bułatowicz, Sonety z podróży
 • Urszula Kozioł, Zanim
 • Rafał Wojaczek, Ojczyzna
 • Antoni Słonimski, Dom, Credo, Wieczór letni, Leonardo, Pogodzenie, Lampa
 • Jan Stanisław Skorupski, Sonetada

 

Bibliografia przedmiotowa

 • J. Tomkowski, Słownik pisarzy polskich, Warszawa 2002.
 • J. Błoński, Mikołaj Sęp – Szarzyński, Sonet I [w:] Liryka polska. Interpretacje, Kraków 1966.
 • J. S. Gruchała, Mikołaj Sęp – Szarzyński – „Rytmy”, (w zbiorze:) Lektury polonistyczne. Średniowiecze – renesans – barok, t. 1, pod red.: A. Borowskiego i J. S. Gruchały, Kraków 1997.

 

 

Poezja Sępa-Szarzyńskiego