Początek - Nawiązania i bibliografia

Problem pomocy udzielonej drugiemu człowiekowi podejmują też m.in. utwory:

 • Pieśń o Rolandzie
 • William Szekspir Romeo i Julia
 • Adam Mickiewicz Dziady, część II i Pan Tadeusz
 • Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem
 • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
 • Honoriusz Balzak Ojciec Goriot
 • Stefan Żeromskie Ludzie bezdomni i Syzyfowe prace
 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
 • Tadeusz Borowski Opowiadania
 • Thomas Keneally Lista Schindlera
 • John R.R. Tolkien Władca Pierścieni
 • Władysław Szpilman Pianista

Bibliografia przedmiotowa

 • E. Sabelanka, Szczypiorski o sobie – Zwierzenia pisane, „Twój Styl” 1992, nr 11.
 • E. Jażdżewska-Goldsteinowa, „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego, Warszawa 1995.