Motyw dojrzewania - Motyw dojrzewania w filmie

Maria Antonina, reż. Sofia Coppola

Dzieje nastolatki, która w bardzo młodym wieku jest już zaręczona z królem i wkracza w świat intryg na francuskim dworze, gdzie z racji swego wieku czuje się zagubiona. Wkrótce dojrzewa też nie tylko fizycznie, ale i światopoglądowo – postanawia zbuntować się wobec dworskich konwenansów, których nie rozumie i na które przystać nie może.


Kto nigdy nie żył, reż. Andrzej Seweryn

Film jest historią księdza pracującego wśród nastolatków, reprezentujących młodzieżowe subkultury. Kapłan próbuje stymulować rozwój duchowy i emocjonalny młodzieży. Wkrótce okazuje się jednak, że sam musi dojrzeć do przyjęcia przykrej niespodzianki losu. Dzieje się to wtedy, gdy ksiądz dowiaduje się, iż został zarażony przez jednego ze swoich podopiecznych-narkomanów wirusem HIV. Wycofuje się z życia publicznego i zamyka w klasztorze, gdzie jednak po pewnym czasie zaczynają go odwiedzać młodzi ludzie. Uświadamia sobie, że wciąż jest potrzebny ludziom. Postanawia wrócić i znów żyć wśród narkomanów, oni zaś przebywając z nim, zaczynają rozumieć, że narkotyki nie są właściwą drogą do dorosłości. Kapłan w czasie swego zupełnie nieoczekiwanego emocjonalnego dojrzewania przeżywa trudne chwile. Czuje się wyalienowany, napiętnowany przez społeczeństwo jako nosiciel choroby, na którą w powszechnym odczuciu cierpią przede wszystkim ludzie niemoralnie się prowadzący. Jego droga do dojrzałości jest szkołą pokory i cierpliwości.


Inne przykłady filmowe:

  • Lolita, reż. Stanley Kubrick (adaptacja powieści);
  • Joanna D’Arc, reż. Luc Besson (nastolatka o ogromnej sile ducha w służbie narodu);
  • Faustyna, reż. Jerzy Łukaszewicz (dojrzewanie do życia zakonnego);
  • Skazany na bluesa, reż. Jan Kidawa-Błoński (młodość i wiek dorastania jako czas zmagania się z nieprzyjaznym światem);
  • Nędznicy, reż. Josée Dayan (adaptacja powieści);
  • Karol – człowiek, który został papieżem, reż. Giacomo Battiato (dojrzewanie do kapłaństwa).