Motyw dojrzewania - Słowniczek pojęć

Adolescencja – okres dojrzewania, czas między dzieciństwem a dorosłością, obfitujący w zmiany fizyczne i psychologiczne; ogromny wpływ na przebieg tego okresu mają czynniki nie tylko biologiczne, ale również ekonomiczne czy socjokulturowe; w tym czasie młodzież jest niezwykle podatna na wpływy i mało krytyczna w stosunku do rozmaitych nowości, z którymi się styka.

 

Infantylizm – zatrzymanie się rozwoju (fizycznego i/lub psychicznego) na poziomie dziecka; nieproporcjonalność dojrzałości psychofizycznej w stosunku do wieku osoby i wynikający stąd egocentryzm oraz skłonność do łatwego ulegania emocjom i popędom