Motyw dekalogu - Motyw dekalogu w filmie

Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski

Dziesięć filmów składających się na jedną całość. Choć historie opowiedziane w każdym z nich nie tworzą ciągu zdarzeń, wszystkie je łączy jedna idea – każdy nawiązuje niebezpośrednio (w żadnym z filmów słowa przykazań nie zostają wypowiedziane) do następujących po sobie przykazań zawartych w Dekalogu i rozwija je, interpretując przy okazji. Mimo że kolejność wyznaczników moralnych pokrywa się z kolejnością przykazań zawartą w Biblii, wymowa dzieła jest uniwersalna, poruszająca sprawy egzystencji jako takiej, bez względu na wiarę czy przekonania człowieka. Dekalog Kieślowskiego to dekalog „w ogóle”, mający przemówić do każdego, dlatego też przedstawione w nim historie umiejscowione są w dzisiejszym świecie i dotyczą spraw codziennych. Treść dwóch części Dekalogu, V i VI, została rozbudowana i wyemitowana w kinach jako osobne filmy – Krótki film o zabijaniu i Krótki film o miłości.


Dziesięcioro Przykazań, reż. Cecil B. DeMille

Najgłośniejsza realizacja filmowa historii Mojżesza. Dorastający w dobrobycie Mojżesz, zostawia majątek i wyprowadza lud Izraela z Egiptu na pustynię, by doprowadzić go do Ziemi Obiecanej. Historia wiernie opiera się na wydarzeniach opisanych w Biblii. Dekalog tutaj równoznaczny jest Dziesięciorgu Przykazaniom.


Inne przykłady filmowe:

  • Siódma pieczęć, reż. Ingmar Bergman (gra w szachy ze Śmiercią o najwyższą wartość – życie);
  • Twój Dekalog, reż. Michał Zabłocki (cykl programów poświęconych omawianiu kolejnych przykazań);
  • Mały dekalog, reż. Jan Jakub Kolski (bajka opowiadana małemu chłopcu, łącząca w sobie opowieść o wojnie i o męce Chrystusa, w której dobro zwycięża nad złem);
  • Książę Egiptu, reż. Simon Wells, Steve Hickner (film animowany opowiadający dzieje Mojżesza i ludu Izraela zmierzających do Ziemi Obiecanej).