Motyw dekalogu - Słowniczek pojęć

Asceza to forma wyrażania wiary, najczęściej mająca związek ze światopoglądem religijnym. Stanowi próbę hartu ducha, a jednocześnie jest zamanifestowaniem moralności. Człowiek, który podejmuje się ascezy, ogranicza do minimum dobra, które mogłyby kusić jego ciało (jedzenie, zdobywanie i wydawanie pieniędzy, itp.), oddając się rozmyślaniom i, w zależności od typu ascezy, samotnemu życiu i umartwianiu się (tzw. asceza wschodnia) lub pomocy innym i czerpaniu z tego radości (tzw. asceza zachodnia).

 

Nihilizm   to pogląd, który każe odrzucić wszelkie wartości. Charakteryzuje się biernością wobec świata i zasad moralnych. Przekonanie o bezsensowności istnienia świata. Brak wiary w cokolwiek.