Motyw artysty - Motyw artysty w muzyce

Jacek Kaczmarski Alegoria malarstwa

W utworze poddane w wątpliwość zostaje przekonanie o nieśmiertelności malarskich dzieł sztuki, a także nazywanie ich obrazem Historii. Pamięć o wiekach zawarta w obrazach artystów-malarzy jest tylko pamięcią częściową. Podobnie jest z prawdą – wiele jej twarzy jest ukrytych, a malarz nie ma możliwości odkrycia ich wszystkich i ujawnienia w swych dziełach.


Hey Teksański

Utwór ironiczny, prześmiewczy, udowadniający, że nie wszyscy, którzy układają teksty piosenek są artystami, choć się za takich uważają. Piosenka obnaża mentalność pseudoartystów, którzy twierdzą, że cokolwiek, choćby całkowity nonsens, ubrane w muzyczną formę staje się dziełem.


Inne przykłady muzyczne:

  • Dżem Ballada o dziwnym malarzu (dramatyczny obraz niezrozumiałego przez ludzi malarza);
  • Czerwone gitary Jestem malarzem nieszczęśliwym (komiczny obraz malarza nieumiejącego malować);
  • Myslovitz Zawód fotograf (fotograf czyhający na cudze nieszczęście, by móc je sfotografować);
  • Kult Śmierć poety (poeta nadmiernie korzystający z przywilejów artysty ukazany w negatywnym świetle);
  • Pidżama Porno Ballada o krwi prawdziwej (parafraza tekstu poetyckiego autorstwa poety Rafała Wojaczka).