Motyw artysty - Słowniczek pojęć

Deus artifex (łac. Bóg artysta) – renesansowe pojęcie oznaczające pierwszego artystę – Boga, kreatora świata. Świat w tym rozumieniu traktowany jest jako Jego dzieło, będące zarazem pierwszym dziełem sztuki. To Bóg, jako prawzór artysty, posłużył się wyobraźnią, by stworzyć coś całkowicie oryginalnego, niepowtarzalnego.

 

Poeta wyklęty – określenie wzięte z tytułu zbioru esejów francuskiego poety, Paula Verlaine’a. Są to artyści, których poezja wzbudza ogromne kontrowersje. Jest niezgodna z normami moralnymi, podobnie zresztą jak i zachowanie samych poetów – buntowników i awanturników. Poetami wyklętymi nazywa się m.in. francuskich symbolistów Charlesa Baudelaire’a, Arthura Rimbauda czy Polaka, Rafała Wojaczka.

Porte parole (z łac. mówca, który wypowiada się w imieniu innych), w literaturze (epika i dramat) mówi się tak o bohaterze, którego przedstawione poglądy są tożsame z poglądami artysty-pisarza.