Powracająca fala - Gatunek literacki

epoka: Pozytywizm

Powracająca fala jest opowiadaniem. Należy w nim wyróżnić kilka wątków: historie Gotlieba Adlera, Marcina Böhme i ich rodzin, sposób wychowywania Ferdynanda, historię Kazimierza Gosławskiego i jego rodziny, motyw wykorzystywania robotników, wątek Zapory. Opowiadanie jest utworem prozy narracyjnej, posiada fabułę, cechuje się swobodą kompozycyjną. Opowiadanie Bolesława Prusa spełnia te kryteria, a ponadto, podobnie jak nowela, ma punkt kulminacyjny – śmierć Gosławskiego. Potem wszystko już zmierza do tragicznego finału – bunt robotników, częściowe wyeliminowanie Ferdynanda z tzw. towarzystwa, kłótnia z Zaporą, pojedynek, śmierć młodzieńca i tragedia ojca.