Rola Japonii i Chin na Dalekim Wschodzie

dział: Państwo
Po zakończeniu II wojny światowej historię polityczną świata zdominowały z jednej strony rywalizacja pomiędzy blokiem państw demokratycznych a blokiem państw komunistycznych oraz pojawienie się i ekspansja ruchów o charakterze nacjonalistycznym.  Po 1945 r. czołową pozycję w polityce światowej zajmowały Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, ZSRR, Japonia i USA. Konflikty między tymi państwami miały różny charakter zarówno polityczny, gospodarczy jak i terytorialny. Ruchy o charakterze nacjonalistycznym zrodziły się na terenie Azji i Afryki. Wywołały one zasadnicze zmiany na mapie świata i zaangażowały w nie większość mocarstw oraz Organizację Narodów Zjednoczonych