Chronologia najważniejszych wydarzeń w Azji w latach 1914-2007

dział: Państwo
 • 1914 r. – zajęcie przez Japonię posiadłości niemieckich na Pacyfiku (Mariany, Karoliny)
 • 1926-1989 r. – panowanie w Japonii cesarza Hirohito
 • 1932 r. – utworzenie przez Japonię marionetkowego państwa na terenie Mandżurii
 • 1933 r. – Japonia członkiem Ligi Narodów
 • 1936 r. – pakt japońsko-niemiecki
 • 2 IX 1945 r. – kapitulacja Japonii
 • 4 III 1946 r. – wznowienie wojny domowej w Chinach
 • 15 VIII 1947 r. – proklamowanie niepodległości Indii i Pakistanu
 • 29 XI 1947 r – decyzja USA w sprawie utworzenia państwa żydowskiego i arabskiego w Palestynie
 • 30 I 1948 r. – zabójstwo M. K. Gandhiego
 • 14 V 1948 r. – utworzenie państwa Izrael
 • V 1948-VII 1949 r. – pierwsza wojna arabsko-izraelska
 • 15 VIII 1948 r. – utworzenie republiki Korei
 • 2 IX 1948 r. – powstanie Koreańskiej Republiki Demokratyczno-Ludowej (KRD-L)
 • 1 X 1949 r. – powstanie Chińskiej Republiki Ludowej
 • 25 VI 1950 r. – początek agresji wojsk KRD-L przeciwko Republice Korei (1950-1953 wojna koreańska)
 • 14 IX 1950 r. – wojska amerykańskie lądują w Inchon; początek kontrofensywy w Korei
 • 25 X 1950 r. – wkroczenie chińskich „ochotników” do Korei
 • 27 VII 1953 r. – podpisanie w Panmundżonie układu o zawieszeniu działań wojennych w Korei
 • 8 III 1954 r. – japońsko-amerykański układ o wzajemnej obronie
 • 26 IV-21 VII 1954 r. – obrady w Genewie konferencji w sprawie zakończenia działań wojennych w Indochinach
 • 7 V 1954 r. – oddziały Viet Minhu zdobywają Dien Bien Phu
 • 18-24 IV 1955 r. – konferencja w Bandungu
 • 29 X 1956 r. – atak Izraela na Egipt
 • 5 XI 1955 r. – interwencja Francji i Wielkiej Brytanii w Kanale Sueskim
 • 5-22 XII 1955 r. – wycofanie wojsk brytyjskich i francuskich z Egiptu
 • IV 1958 r. – początek kampanii „Wielkiego Skoku” w Chinach
 • III-IV 1959 r. – antychińskie powstanie w Tybecie
 • 31 III 1959 r. – dalajlama udaje się na emigrację do Indii
 • X 1959 r. – zbrojne incydent na granicy chińsko-indyjskiej
 • 4 II 1960 r. – brak delegacji ChRL na spotkaniu partii komunistycznych; początek konfliktu chińsko-radzieckiego
 • 1 XI 1961 r. – początek wojny domowej w Wietnamie Południowym
 • 10 X-21 XI 1962 r. – starcia chińsko-indyjskie
 • 2 VI 1964 r. – utworzenie Organizacji Wyzwolenia Palestyny
 • 2-5 VIII 1964 r. – incydent w Zatoce Tonkińskiej; Stany Zjednoczone angażują się militarnie w konflikt w Indochinach
 • 13 VII 1965 r. – początek interwencji USA w Wietnamie
 • 1965-1969 – „rewolucja kulturalna” w Chinach
 • 5-10 VI 1967 r. – wojna arabsko-izraelska (tzw. wojna sześciodniowa)
 • 8 VIII 1967 r. – powstanie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • I-II 1968 r. – ofensywa Tet Vietcongu w Wietnamie Południowym
 • 28 II 1969 r. – zamach stanu H. El-Assada w Syrii
 • III 1969 r. – starcia chińsko-radzieckie nad Ussuri
 • 1 IX 1969 r. – zamach stanu w Libii dokonany przez M. Kadafiego
 • 18 III 1970 r. – zamach stanu marszałka Lon Nola w Kambodży
 • IV-VI 1970 r. – zbrojna interwencja wojsk amerykańskich w Kambodży
 • I 1971 r. – początek amerykańskiej interwencji w Laosie
 • 25 X 1971 r. – przyjęcie ChRL do ONZ (w miejsce Tajwanu)
 • XII 1971 r. – wojna indyjsko-pakistańska
 • 27 I 1973 r. – paryskie układy o zawieszeniu broni w Wietnamie
 • 6-24 X 1973 r. – IV wojna arabsko-izraelska (Jom Kippur)
 • 7 I 1975 r. – początek ofensywy DRW w Wietnamie Południowym
 • 17 IV 1975 r. – początek rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży
 • 30 IV 1975 r. – zajęcie Sajgonu przez Vietcong
 • 2 XII 1975 r. – początek komunistycznej dyktatury w Laosie
 • 2 VII 1976 r. – Wietnam zjednoczony pod władzą komunistów
 • 9 IX 1976 r. – śmierć Mao Tse-tunga
 • 5 VII 1977 r. – wojskowy zamach w Pakistanie; obalenie Z. A. Bhutto
 • 27 IV 1978 r. – zamach stanu N. M. Tarakiego w Afganistanie
 • 6 VI 1978 r. – Izrael atakuje Liban
 • 5-17 IX 1978 r. – konferencja w Camp David
 • 7 I 1979 r. – obalenie rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży; Kambodża pod okupacją wietnamską
 • 1 II 1979 r. – powrót ajatollaha R. Chomeiniego do Iranu; początek rewolucji islamskiej
 • 17 II-6 III 1979 r. – wojna chińsko-wietnamska
 • 26 III 1979 r. – pokojowy układ między Izraelem a Egiptem
 • 16 VII 1979 r. – Saddam Husajn prezydentem Iraku
 • 25/26 XII 1979 r. – agresja radziecka w Afganistanie
 • 30 VII 1980 r. – aneksja Jerozolimy Wschodniej przez Izrael
 • 11 IX 1980 r. – zamach stanu w Turcji K. Evrena
 • 22 IX 1980 r. – wybuch wojny iracko-irańskiej
 • 14 XII 1981 r. – aneksja Wzgórz Golan przez Izrael
 • 25 IV 1982 r. – wycofanie się Izraela z półwyspu Synaj
 • 6 VI 1982 r. – atak Izraela na Liban
 • 23 VII 1983 r. – wybuch walk Syngalezów z Tamilami na Sri Lance
 • 1 VI 1984 r. – wybuch powstania Sihków w Pendżabie
 • 31 X 1984 r. – zabójstwo I. Gandhi; R. Gandhi premierem
 • 7 I 1986 r. – sankcje gospodarcze USA przeciwko Libii, jako państwu wspierającemu międzynarodowy terroryzm
 • 14/15 IV 1986 r. – zbombardowanie libijskich portów przez siły lotnicze Stanów Zjednoczonych
 • 31 VII 1987 r. – interwencja Indii na Sri Lance
 • 28 II 1988 r. – pogrom Ormian w Sumgaicie (Azerbejdżan)
 • 20 VIII 1988 r. – rozejm w konflikcie iracko-irańskim
 • 7 I 1989 r. – śmierć cesarza Japonii Hirohito
 • 16 II 1989 r. – zakończenie ewakuacji wojsk radzieckich z Afganistanu
 • 9 IV 1989 r. – demonstracja o charakterze niepodległościowym w Tbilisi (Gruzja)
 • 15 IV 1989 r. – demonstracje w Pekinie
 • 3/4 VI 1989 r. – krwawa pacyfikacja studenckich demonstracji na Planu Tiananmen w Pekinie
 • 2 VIII 1990 r. – inwazja Iraku na Kuwejt
 • 15 VIII 1990 r. – układ pokojowy pomiędzy Irakiem a Iranem
 • 17 I 1991 r. – początek operacji „Pustynna Burza” Stanów Zjednoczonych przeciwko Irakowi
 • 28 II 1991 r. – rozejm w Zatoce Perskiej
 • 9 IV 1991 r. – wystąpienie Gruzji z ZSRR
 • 16 XII 1991 r. – deklaracja niepodległości Kazachstanu
 • 13 IX 1993 r. – układ izraelsko-palestyński w Waszyngtonie o utworzeniu Autonomii Palestyńskiej
 • 3 II 1994 r. – USA znoszą embargo na handel z Wietnamem
 • 8 VII 1994 r. – śmierć Kim Ir-Sena
 • 26 X 1994 r. – jordańsko-izraelski traktat pokojowy
 • 11 XII 1991 r. – początek wojskowej interwencji Rosji w Czeczenii
 • 19 I 1995 r. – zajęcie Groznego przez rosyjskie wojska
 • 20 III 1995 r. – początek tureckiej ofensywy przeciwko Kurdom
 • XI 1995 r. – zabójstwo premiera Izraela I. Rabina
 • XII 1995 r. – w wyborach do rosyjskiej Dumy zwycięża Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
 • 1997 r. – przyłączenie do Chin Hongkongu
Azja - państwa